Một số bài thuốc đã dùng chữa bệnh có hiệu quả tốt

Cập nhật: 02/06/16 17:46

Lương y Đỗ Chí Dũng,Hội viện Hội đông y Ba Đình, (Địa chỉ: Ngõ 409/87/7 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

 Bài 1: Thuốc sốt cho trẻ em dưới 13 tuổi:

  • Tứ quân gia vị:

   Đng sâm:             8g

    Bạch linh:             7g

   Bạch truật:           7g

    Cam Thảo:           3g

   Trần :                 5g

   Kinh giới:              5g

  Tử :                   5g

Nếu ho gia thêm:    

Mạnh môn:            7g

Ngũ vị tử:               2g

 

Bài 2: Táo bón người già:

  • Táo bón thể khí; Huyết đều

(Bổ huyết, bổ dưỡng Nhuyễn Kiên phá Kết thông lợi đại tiện)

Bài: Huyết , Dương gia giảm

i này chữa táo bón người già, đã 4,5 ngày mới đại tin một lần, phân rắn thành cục gồm:

   - Sinh địa:                  15g              - Đương quy:                  10g

   - thủ ô:                10g               - Đào nhân:                    4g

   - Quy :                    10g              Nhục thung dung:       10g

   - Chỉ xác:                   5g                 - Vng đen:                    10g

   - Mật ong:                 10g               - Đại hoàng:                   5g

   - Gia Đảng sâm:         10g               - Can Khương:                5g

- 5 thang đầu như trên  (đợt 1)

- 5 thang sau giảm sinh đa (đợt 2)

Bi: Nhục thung dung

Gia: Phan Tả Diệp

Kết quả: -    Người già 90 tuổi uống 2 đợt mỗi đợt 5 thang

-         Người trên 70 tuổi uống 5 thang đầu đã khỏi

 

 

 

Bài 3: Dị ứng, ma chẩnthượng tiêu

   - Kinh giới:              10g

   - Hạ khê thảo:        10g

  - Kim ngân hoa:      10g

   - Xích thược:          10g

   - Bạch truật:            20g

   - Đan :                   15g

   - Trần :                 10g

   - Ý :                       20g

   - Cam thảo:                5g

Nếu nặng nữa kết hợp bài tứ diệu:

  - Ngưu tất

  - Hoàng

  - Thương truật

- Gia Phòng phong

- (bội) Hạ khô thảo

- (bội) Trần (Để mạnh tiêu hóa)

 

Bài 4: Nấc do lạnh nằm ngủ điều hòa

(Nấc do do lạnh  - Ôn trung khu hàn)

Bài: Nhị trần gia giảm

  - Trần :                   10g

   - Bán hạ:                  10g

   - Chích thảo:             8g

   - Đinh hương:          4 cái

   - Thị đế:                     7 cái

   - Sinh khương:           15g

   - Nhục quế:                10g

   - Hậu phác:                10g

 

Bài 5: Chữa phù (đã chữa kết quả nhiều người) 

   (Tế sinh thận khí hoàn + chân thang gia vị)

 

Bài thuốc gồm các vị:

   - Thục địa:          20g

   - Hoài Sơn:         16g

   - Sơn thù:           16g

   - Đan :             10g

   - Trạch tả:              10g

   - Phục linh:            15g

   - Phụ tử:               5g

   - Nhục quế:             8g

   - Sa tiền:               10g

   - Ngưu tất:            10g

   - Bạch truật:               15g

   - Bạch thược:        15g

   - Sinh khương              5 lát

    Gia: - Đỗ trọng:           15 lát

           - K tử:                10 lát

           - Hắc sửu:              01 lát