Hoạt động Hội Đông y năm 2016

Cập nhật: 20/02/16 21:34

UBND QUẬN BA ĐÌNH

HỘI ĐÔNG Y

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/KH – HĐY

 

Ba Đình, ngày …. tháng ….. năm 2015

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động Hội Đông y năm 2016

 

Căn cứ vào mục tiêu, phương hướng, kế hoạch hoạt động các mặt công tác của Thành Hội Đông y Hà Nội, Quẩn ủy, UBND quận Ba Đình;

Căn cứ vào chương trình kế hoạch hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của Quận ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ quận Ba Đình năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ lần thứ XIV 2015 – 2020 của Hội Đông y quận Ba Đình, Hội Đông y quận lập kế hoạch hoạt động công tác năm 2016 như sau:

1. Công tác giáo dục chính trị, lập trường tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cho các Hội viên

- Thông qua lịch học tập, sinh hoạt hàng tháng, quý Hội tổ chức phổ biến quán triệt triển khai đầy đủ các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Thông tư, Chỉ thị, quy định của Bộ, Thành ủy, UBND thành phố, Sở Y tế và Thành hội, những kế hoạch của Quận ủy, HĐND, UBND và MTTQ quận Ba Đình. Trên cơ sở đó từng hội viên xác định lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc quyết tâm xây dựng Hội Đông y quận đoàn kết thống nhất phấn đấu đạt danh hiệu Hội trong sạch vững mạnh năm 2016.

- Thường xuyên giáo dục tuyên truyền và vận động các hội viên luôn luôn tự giác rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức về mọi mặt nhất là y đức, thực hiện đúng như lời Bác Hồ dạy :”lương y như từ mẫu” và chấp hành nghiêm chỉnh 9 điều y huấn cách ngôn của Đại y tôn Hải Thượng Lãn Ông, 12 điều y đức của Bộ Y tế. Tích cực hưởng ứng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Giữ nguyên kỉ cương, kỉ luật không vi phạm, không nhũng nhiễu tham ô, hối lộ… Nội bộ Hội đoàn kết chặt chẽ không để xảy ra đơn thư khiếu kiện, tố cáo, không tham gia các biểu tình chống đối…

- Thường xuyên giáo dục cho các Hội viên không ngừng nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác, phát hiện những phần tử xấu chống đối Cách mạng, lôi kéo bè phái chống lại Đảng, Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và báo cáo kịp thời với cấp Ủy, chính quyền để ngăn chặn phòng ngừa không để các vụ việc xảy ra.

- Định kỳ 6 tháng 1 năm có kiểm điểm phân loại đánh giá chất lượng chính trị tư tưởng của từng Hội viên trên cơ sở đó đề ra kế hoạch biện pháp giáo dục có hiệu quả.

2. Công tác tuyên truyền phát triển kết nạp hội viên và củng cố xây dựng tổ chức Hội.

- Tiếp tục thực hiện Chị thị 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư TW Đảng về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới và Thông tri số 02-TT/TU ngày 18/12/2008 của Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo phát triển ngành Đông y và Hội Đông y thành phố Hà Nội trong tình hình mới. Đồng thời thực hiện quyết định 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020, cùng với kế hoạch 116/KH-UBND ngày 10/9/2012 của UBND thành phố Hà Nội về phát triển y, dược cổ truyền thành phố Hà Nội đến 2020 và kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 14/11/2012 của UBND quận Ba Đình về phát triển y, dược cổ truyền quận Ba Đình đến năm 2020 trong đó có nội dung chỉ tiêu từ nay đến năm 2020 phấn đấu 100% các phường thành lập Hội đông y. Do vậy Hội có kế hoạch năm 2016 đề xuất Quận ủy, UBND quận xây dựng Hội Đông y phường mỗi năm đạt chỉ tiêu 30% phường.

- Phát triển kết nạp hội viên mới năm 2016 Hội tích cực tuyên truyền, phấn đấu kết nạp từ 10 – 12 hội viên đạt tỉ lệ phát triển hội viên trên 10%.

- Hội thường xuyên nắm chắc tình hình nội bộ, không ngừng kiện toàn củng cố xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện.

3. Công tác tổ chức học tập, hội thảo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về y học cổ truyền

- Định kì hàng tháng Hội tổ chức học tập, sinh hoạt một buổi vào chiều ngày 21 hàng tháng tại trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Ba Đình. Tổ chức hội thảo 02 lần trong năm.

- Sơ kết, tổng kết công tác hoạt động Hội năm 2016.

- Hàng tháng Hội viết bài gửi Phòng Văn hóa – Thông tin quận đưa tin về kinh nghiệm phòng và chữa bệnh bằng thuốc nam và vận động Hội viên viết bài đăng bản tin của Thành hội Đông y Hà Nội và tạp chí của Trung ương Hội Đông y Việt Nam.

- Hội mở website để cập nhật những quá trình phát triển qua các thời kì của Hội Đông y quận, đưa những tin bài, những bài thuốc hay, cây thuốc quý, những sản phẩm do Hội viên làm ra để mọi người dân có thể truy cập, ứng dụng trong phòng và chữa bệnh cho cộng đồng.

- Phối hợp với UBND các phường tổ chức tuyên truyền phổ biến vận động những người có chuyên môn y dược, các cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn tham gia sinh hoạt hội Đông y và tổ chức thành lập Hội Đông y phường.

- Tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn cho các Hội viên và những người hành nghề y học cổ truyền trong quận.

4. Công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân

- Toàn Quận hội có 25 hội viên có giấy phép đăng ký hành nghề chữa bệnh y học cổ truyền được Sở Y tế cấp. Do vậy hàng tháng Hội sẽ tổ chức giám sát nắm tình hình 4 hoặc 5 cơ sở qua đó phát hiện sai sót để trấn chỉnh nhắc nhở đồng thời chấn chỉnh cho các cơ sở hành nghề cam kết thực hiện đúng quy trình khám bệnh, chữa bệnh, không để xảy ra tai biến và làm đúng theo phạm vi hành nghề đã được Sở cấp phép.

- Xây dựng phòng khám Y học cổ truyền tạo điều kiện cho hội viên là nơi giao lưu học hỏi chuyên môn và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

-  Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm y tế, UBMTTQ kiểm tra giám sát đột xuất các cơ sở hành nghề trên địa bàn.

- Phối hợp với bệnh viện trên địa bàn giới thiệu hội viên tham gia học tập chuyên môn và thực tập để đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề.

5. Các mặt công tác khác

a) Công tác khám chữa bệnh từ thiện

- Căn cứ vào tình hình và sự ủng hộ của các hội viên qua đó Hội sẽ có chương trình cụ thể phối hợp với Ban đại diện Người cao tuổi, trung tâm y tế, Phòng y tế tổ chức thành lập đoàn khám chữa bệnh miễn phí và cấp thuốc cho những gia đình chính sách, người cao tuổi, người nghèo cần phải chăm sóc sức khỏe.

- Vận động, hướng dẫn các phòng khám y học cổ truyền tư nhân trên địa bàn tham gia khám miễn phí cho đối tượng nghèo khó, tàn tật không nơi nương tựa tùy theo khả năng của cơ sở.

b) Các mặt công tác xã hội

- Năm 2016 Hội sẽ tham gia với Thành hội tổ chức đi tham quan, dâng hương, nghỉ mát ở một số nơi như: Tổ chức tốt công tác dâng hương các đại danh y tại Y miếu Thăng Long và đền Lương dược sư Hoàng Đôn Hòa ở Hà Đông, Hưng Yên và Hải Dương.

- Làm tốt công tác thăm hỏi hội viên ốm đau và đám hiếu đối với các tứ thân phụ mẫu của Hội viên khi có người qua đời; mừng thọ cho các hội viên tuổi 70, 80, 85 và 90.

- Tổ chức lễ kỉ niệm 61 năm ngày Thày thuốc Việt Nam 27 tháng 2 cho các hội viên.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất đầy đủ đúng quy định lên cơ quan cấp trên.

c) Thường xuyên quan hệ chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để phối hợp hiệp đồng làm tốt công tác hoạt động Hội. Năm 2016 Hội quyết tâm phấn đấu là một đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Trên đây là những nội dung, chương trình, kế hoạch trọng tâm hoạt động của Hội năm 2016. Rất mong các cơ quan cấp trên và các đơn vị liên quan quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ để Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

*Nơi nhận:

- Hội Đông y Tp.Hà Nội

- TT Quận ủy, HĐND

- Lãnh đạo UBND quận

- UB MTTQ quận

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo

- Văn phòng Quận ủy

- Văn phòng HĐND & UBND

- Phòng Nội vụ, Phòng Y tế

- Trung tâm Y tế quận

- Ban Chấp hành Hội Đông y quận

(để thực hiện)

- Lưu HĐY

 

 

Để báo cáo

 

 

Để phối hợp

TM. BCH HỘI ĐÔNG Y

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

HOÀNG NGỌC HÙNG