Danh sách BCH Hội Đông y quận Ba Đình khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách BCH Hội Đông y quận Ba Đình khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025

09/15/20 21:21

Chi tiết
Dự Sơ kết 6th đầu năm HĐY Hà nội tại Cát Bà ngày 01/7/2020

Dự Sơ kết 6th đầu năm HĐY Hà nội tại Cát Bà ngày 01/7/2020

07/08/20 11:10

Chi tiết

Phân công BCH khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Phân công BCH khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025

09/15/20 21:18

Chi tiết
Khám chữa bệnh không dùng thuốc cho gia đình Chính sách nhân kỷ niệm 27/7/2020 phường Thành Công

Khám chữa bệnh không dùng thuốc cho gia đình Chính sách nhân kỷ niệm 27/7/2020 phường Thành Công

07/08/20 11:06

Chi tiết

Kế hoạch chỉ đạo điểm YHCT năm 2020

Kế hoạch chỉ đạo điểm YHCT năm 2020

09/15/20 21:11

Chi tiết
Hội nghị sơ kết 6th đầu năm 2020 tại Cát Bà Hải Phòng

Hội nghị sơ kết 6th đầu năm 2020 tại Cát Bà Hải Phòng

07/07/20 14:33

Chi tiết

Kế khoạch liên ngành về thánh hành động vì NCT Việt Nam quận Ba Đình 2020

Kế khoạch liên ngành về thánh hành động vì NCT Việt Nam quận Ba Đình 2020

09/15/20 21:02

Chi tiết
Đại hội Hội Đông y quân Ba Đình lần Lần thứ XV,nhiệm kỳ 2020-2029

Đại hội Hội Đông y quân Ba Đình lần Lần thứ XV,nhiệm kỳ 2020-2029

06/29/20 08:16

Chi tiết

14 h ngày 21/7/2020 Hội tổ chức tập huấn giới thiệu cấy chỉ

14 h ngày 21/7/2020 Hội tổ chức tập huấn giới thiệu cấy chỉ

07/22/20 18:35

Chi tiết
Hội Đông y quận học chuyên môn

Hội Đông y quận học chuyên môn

06/22/20 10:46

Chi tiết

Ngày 24/6/2020 Hội Đông y quận phối hợp với UBND phường Liễu Giai KCB cho người cao tuổi

Ngày 24/6/2020 Hội Đông y quận phối hợp với UBND phường Liễu Giai KCB cho người cao tuổi

07/08/20 11:17

Chi tiết
Văn bản của UBND quận Ba Đình đồng ý cho Tổ chức ĐH khoá XV,nhiệm kỳ 2020-2025

Văn bản của UBND quận Ba Đình đồng ý cho Tổ chức ĐH khoá XV,nhiệm kỳ 2020-2025

06/12/20 19:21

Chi tiết

Ngày 24/6/2020 Hội Đông y quận phối hợp với UBND phường Liễu Giai ksk cho người cao tuổi phường

Ngày 24/6/2020 Hội Đông y quận phối hợp với UBND phường Liễu Giai ksk cho người cao tuổi phường

07/08/20 11:15

Chi tiết
Lời kêu gọi

Lời kêu gọi

06/12/20 19:19

Chi tiết

Ngày 2/7/2020 Hội Đông y quận phối hợp với UBND phường Thành Công khám bệnh và điều trị cho gia đình chính sách nhân ngày 27/7/2020

Ngày 2/7/2020 Hội Đông y quận phối hợp với UBND phường Thành Công khám bệnh và điều trị cho gia đình chính sách nhân ngày 27/7/2020

07/08/20 11:13

Chi tiết