Kế hoạch phối hợp giữa TTYT và Hội Đông y quận Ba Đình từ 2021-2025

Kế hoạch phối hợp giữa TTYT và Hội Đông y quận Ba Đình từ 2021-2025

04/29/21 21:21

Chi tiết
Hội Đông y quận phối hợp với UBND phường Quán Thánh khám CSSk cho Hội Người khuyết tật

Hội Đông y quận phối hợp với UBND phường Quán Thánh khám CSSk cho Hội Người khuyết tật

04/16/21 12:00

Chi tiết

Đại hội HĐY phường Ngọc Khánh lần thứ I nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội HĐY phường Ngọc Khánh lần thứ I nhiệm kỳ 2021-2026

04/28/21 15:40

Chi tiết
Hội đi lễ đầu năm tại huyệt đạo Quốc gia Thành Hoá Đền Nưa,Am Tiên

Hội đi lễ đầu năm tại huyệt đạo Quốc gia Thành Hoá Đền Nưa,Am Tiên

04/10/21 20:11

Chi tiết

Văn bản Quy chế BCH Thành Hội

Văn bản Quy chế BCH Thành Hội

04/24/21 17:16

Chi tiết
Năm 2020,Hội Đông y quận Ba Đình đã được UBND TP Hà Nội Tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua của Thành phố

Năm 2020,Hội Đông y quận Ba Đình đã được UBND TP Hà Nội Tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua của Thành phố

03/27/21 11:27

Chi tiết

Văn bản HĐY Hà Nội

Văn bản HĐY Hà Nội

04/24/21 17:12

Chi tiết
14h ngày 21/3/2021 học chuyên môn: BỆNH TRĨ

14h ngày 21/3/2021 học chuyên môn: BỆNH TRĨ

03/21/21 20:30

Chi tiết

Văn bản hướng dẫn viết gương điển hình tiên tiến và giải thưởng

Văn bản hướng dẫn viết gương điển hình tiên tiến và giải thưởng

04/23/21 11:36

Chi tiết
Lịch học chuyên môn năm 2021

Lịch học chuyên môn năm 2021

03/13/21 21:50

Chi tiết

Văn bản chỉ đạo thi đua của Thành Hội

Văn bản chỉ đạo thi đua của Thành Hội

04/23/21 11:33

Chi tiết
Hội nghị TK năm 2020 phát động thi đua 2021

Hội nghị TK năm 2020 phát động thi đua 2021

01/28/21 14:44

Chi tiết

14 g ngày 21/4/2021.Hội Đông y tổ chức học kinh dịch ứng dụng trong YHCT

14 g ngày 21/4/2021.Hội Đông y tổ chức học kinh dịch ứng dụng trong YHCT

04/22/21 15:06

Chi tiết
Tổng kết NCT Hội Đông y quận được khen thưởng

Tổng kết NCT Hội Đông y quận được khen thưởng

01/23/21 12:19

Chi tiết

Kế hoạch thi đua phong trào “Đoàn kết sáng tạo”

Kế hoạch thi đua phong trào “Đoàn kết sáng tạo”

04/19/21 10:44

Chi tiết