Ngày 21/6/2022 Hội Đông y quận học bài Lỵ trực tràng!

Ngày 21/6/2022 Hội Đông y quận học bài Lỵ trực tràng!

06/22/22 12:01

Chi tiết
Năm 2021 HĐY quận được UBND thành phố tặng bằng khen

Năm 2021 HĐY quận được UBND thành phố tặng bằng khen

03/19/22 09:46

Chi tiết

Hội thảo kh tại Hội Đông y Hà nội số 3 Chú Văn An

Hội thảo kh tại Hội Đông y Hà nội số 3 Chú Văn An

06/22/22 11:58

Chi tiết
Bảng đăng ký thi đua 2022

Bảng đăng ký thi đua 2022

01/17/22 09:44

Bảng đăng ký thi đua năm 2022, mời Tải về

Chi tiết

Nhìn tay chuẩn bệnh

Nhìn tay chuẩn bệnh

05/21/22 18:28

Chi tiết
Hội nghị tk Hội 2021 và phát động thi đua 2022

Hội nghị tk Hội 2021 và phát động thi đua 2022

01/16/22 13:55

Chi tiết

Hội Đông y quận tổ chức học Kinh dịch áp dụng trông YHCT

Hội Đông y quận tổ chức học Kinh dịch áp dụng trông YHCT

04/22/22 16:18

Chi tiết
Đại hội Hội Đông y phường Điện Biên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2022

Đại hội Hội Đông y phường Điện Biên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2022

12/29/21 08:12

Chi tiết

HỘI ĐÔNG Y QUẬN BA ĐÌNH HÀ NỘI THĂM QUAN HỒ HÒA BÌNH | PHẦN 2

HỘI ĐÔNG Y QUẬN BA ĐÌNH HÀ NỘI THĂM QUAN HỒ HÒA BÌNH | PHẦN 2

04/18/22 16:30

Chi tiết
HĐY Hà Nội tổng kết công tác Hội 2021,phương hướng nhiệm vụ năm 2022

HĐY Hà Nội tổng kết công tác Hội 2021,phương hướng nhiệm vụ năm 2022

12/23/21 16:08

Chi tiết

HỘI ĐÔNG Y QUẬN BA ĐÌNH TP HÀ NỘI | VÃNG CẢNH HỒ HÒA BÌNH TỈNH HÒA BÌNH 10/03/2022 ÂL

HỘI ĐÔNG Y QUẬN BA ĐÌNH TP HÀ NỘI | VÃNG CẢNH HỒ HÒA BÌNH TỈNH HÒA BÌNH 10/03/2022 ÂL

04/18/22 16:29

Chi tiết
Đại hội HĐY phường Cống vị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội HĐY phường Cống vị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026

12/04/21 17:37

Chi tiết

Phường Vĩnh Phúc và Quán Thánh khám và phát quà cho người khuyết tật nhân dịp kỷ niệm 45 năm NKT VN 18/4

Phường Vĩnh Phúc và Quán Thánh khám và phát quà cho người khuyết tật nhân dịp kỷ niệm 45 năm NKT VN 18/4

04/16/22 08:11

Chi tiết
Đại hội Hội Đông y phường Vĩnh Phúc lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội Hội Đông y phường Vĩnh Phúc lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026

11/29/21 22:10

Chi tiết

Lịch học chuyên môn năm 2022

Lịch học chuyên môn năm 2022

04/16/22 08:04

Chi tiết