Ngày 21/11/2020.HĐY quận tổ chức học chuyên môn

Ngày 21/11/2020.HĐY quận tổ chức học chuyên môn

11/22/20 11:16

Chi tiết
Hội Đông y quận Tổ chức ksk NCT cho p.Quán Thánh

Hội Đông y quận Tổ chức ksk NCT cho p.Quán Thánh

09/30/20 21:09

Chi tiết

Ngày 28/10/2020 khám sức khỏe cho NCT phường Ngọc Khánh,nhân Tháng hành động vì NCT Việt Nam 2020!

Ngày 28/10/2020 khám sức khỏe cho NCT phường Ngọc Khánh,nhân Tháng hành động vì NCT Việt Nam 2020!

11/04/20 19:29

Chi tiết
Hội Đông y quận tổ chức ksk NCT nhân tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2020

Hội Đông y quận tổ chức ksk NCT nhân tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2020

09/25/20 16:27

Chi tiết

14h ngày 21/10/2020 Hội ĐY đã tổ chức học chuyên môn Sỏi tiết niệu

14h ngày 21/10/2020 Hội ĐY đã tổ chức học chuyên môn Sỏi tiết niệu

10/22/20 07:59

Chi tiết
Hội Đông y quận tập huấn Đau dây Tk toạ

Hội Đông y quận tập huấn Đau dây Tk toạ

09/22/20 20:56

Chi tiết

Ngày 16/10/2020.Hội ĐY tổ chức ksk cho NCT nhân tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2020

Ngày 16/10/2020.Hội ĐY tổ chức ksk cho NCT nhân tháng hành động vì NCT Việt Nam năm 2020

10/16/20 22:36

Chi tiết
Danh sách BCH Hội Đông y quận Ba Đình khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách BCH Hội Đông y quận Ba Đình khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025

09/15/20 21:21

Chi tiết

Hôm nay 15/10/2020.HĐY phường kết hợp với HỘi NCT phường Liễu Giai khám CSSK NCT nhân tháng hành động về NCT Việt Nam!

Hôm nay 15/10/2020.HĐY phường kết hợp với HỘi NCT phường Liễu Giai khám CSSK NCT nhân tháng hành động về NCT Việt Nam!

10/16/20 10:58

Chi tiết
Phân công BCH khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Phân công BCH khoá XV, nhiệm kỳ 2020-2025

09/15/20 21:18

Chi tiết

Ngày 3/10/2020 Hội Đông y quận khám CSSK cho NCT phường Phúc Xá

Ngày 3/10/2020 Hội Đông y quận khám CSSK cho NCT phường Phúc Xá

10/03/20 13:39

Chi tiết
Kế hoạch chỉ đạo điểm YHCT năm 2020

Kế hoạch chỉ đạo điểm YHCT năm 2020

09/15/20 21:11

Chi tiết

HĐY quận ksk NCT theo mô hình CSSK NCT năm 2020

HĐY quận ksk NCT theo mô hình CSSK NCT năm 2020

10/02/20 15:26

Chi tiết
Kế khoạch liên ngành về thánh hành động vì NCT Việt Nam quận Ba Đình 2020

Kế khoạch liên ngành về thánh hành động vì NCT Việt Nam quận Ba Đình 2020

09/15/20 21:02

Chi tiết

Ngày 1/10/2020 ksk theo mô hình CSSK NCT tại phường Ngọc Hà

Ngày 1/10/2020 ksk theo mô hình CSSK NCT tại phường Ngọc Hà

10/02/20 14:54

Chi tiết