Hương trầm - Lương y Phùng Đức Đỗ

Cập nhật: 20/02/16 11:08

Hương trầm

Nhà thầy sẵn có Kim ngân

Cháu con Đỗ trọng muôn phần vui tươi

Thung dung năm tháng thầy cười

Tu nhân Ích trí cuộc đời như tiên

Ước gì mãi mãi Thiên niên

Lương y Khổ luyện nghiệp bền càng lâu

Phụ tử vững nhát dao cầu

Xa tiền, Quân tử, nhớ câu mẹ hiền

Đau xương, Huyết kiệt không quên

Có công Tuệ Lãn mới nên Hương trầm.

 

Lương y : Phùng Đức Đỗ