Dặn con làm thiện - Lương y Phùng Đức Đỗ

Cập nhật: 20/02/16 21:22

Dặn con làm thiện

Cả đời làm thiện con ơi

Dặn con, con nhớ không ngơi việc làm

Một lần làm ác, làm tham

Đã thừa để tiếng thế gian chê cười

Lạc hồng truyền thống yêu người

Nhớ câu là bọc để đời thương nhau

Dặn con, con nhớ ghi sâu

Người trong một nước nỗi đau chia cùng

Nhớ khi có bát cơm bưng

Xót người vận hạn khó từng bữa ăn

Dặn con tích một thành trăm

Vui làm việc thiện, tháng năm kiệm cần

Trước là được ấm vào thân

Sau tu lấy phúc để dành mai sau.

 

Lương y: Phùng Đức Đỗ
Chủ tịch Hội Đông y Thường Tín