Đông y góp ngọc cho đời - Lương y Phùng Đức Đỗ

Cập nhật: 20/02/16 21:21

Đông y góp ngọc cho đời

Con đường đi đến ngày vui

Đông y góp ngọc cho đời lung linh

Chặng đường theo Đảng quang  vinh

Bấy nhiêu năm ấy nghĩa tình đậm sâu

Tấm lòng với chiếc dao cầu

Trường chinh mấy cuộc hát câu mẹ hiền

Mong cho dân khỏe nước yên

Vọng văn vấn thiết viết nên sử vàng

Thương anh vệ quốc gian nan

Hương nhu lá sả cho chàng đỡ đau

Giấu anh cán bộ hầm sâu

Ngụy trang cam thảo dao cầu để trên

Chiến khu Việt Bắc không quên

Hòai sơn nấu cháo mạnh thêm sức người

Vai đeo túi thuốc sáng đồi

Vai đẽo mã tấu rạng ngời lương y

Chín năm kháng chiến trường kỳ

Thuốc hay theo bước quân đi rộn rang

Vì ngày thống nhất Bắc Nam

30 năm ấy! gian nan thử vàng

Trường sơn kiếm là làm thang

Cho anh giải phóng nên đàng bước mau

Thủ ô anh lấy rừng sâu

Để em nấu nước cho nhau uống cùng

Lương y gian khổ đã từng

Nước non đổi mới càng mừng càng vui

Trong tim vẫn nhớ từng lời

Lương y từ mẫu tiếng người vẫn khuyên

Tổ tiên để lại gốc nền

Kế thừa phát triền ngày thêm đậm đà

Tiếng thơm vang rộn đi xa

Việt nam người với cỏ hoa tài tình

Đông y góp ngọc lung linh

Cho đời thêm đẹp cho mình yêu ta

 

Lương y Phùng Đức Đỗ

Chủ tịch hội đông y Thường tín