Tóm tắt quá trình thành lập tổ chức hoạt động Hội Đông y quận Ba Đình

Cập nhật: 20/02/16 09:24

UBND QUẬN BA ĐÌNH

HỘI ĐÔNG Y

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: …./BC – HĐY

 

 

 

 

Ba Đình, ngày….. tháng….. năm 2015

BÁO CÁO

Tóm tắt quá trình thành lập tổ chức hoạt động Hội Đông y quận Ba Đình

Hội Đông y quận Ba Đình báo cáo tóm tắt quá trình thành lập tổ chức và hoạt động phát triển Hội như sau:

1. Ngày thành lập Hội:

- Hiện tại không còn hồ sơ lưu trữ nên không rõ thành lập ngày, tháng, năm nào. Nhưng theo các vị tiền bối kể lại Hội được thành lập từ năm 1960. Sau khi Hội Đông y thành phố Hà Nội được thành lập.

- Tiền thân của Hội vào những năm 1955 – 1960 khu Ba Đình bao gồm cả xung quanh khu vực Hồ Tây (nay là Tây Hồ) và quận Ba Đình ngày nay, có các tổ nhóm, hợp tác xa sản xuất thuốc Đông nam dược ở chợ Bưởi, đường Nguyễn Thái Học, Hoàng Hoa Thám, làng Ngọc Hà, làng Đại Yên… Sau khi Hội được thành lập các tổ nhóm này tham gia vào Hội.

- Đại Hội nhiệm kỳ đầu tiên bầu cụ Tạ Thành Bân làm Chủ tịch. Qua các kỳ Đại Hội 1, 2, 3, 4 cụ Bân vẫn đắc cử làm Chủ tịch. Đến năm 1979 cụ Bân đi Anh. Đại Hội nhiệm kỳ kế tiếp đã bầu cụ Vũ Văn Sử làm Chủ tịch. Đến năm 1986 cụ Sử chết, cụ Phú lên thay. Đến kỳ Đại Hội 1980 đã bầu cụ Đỗ Việt Phú làm Chủ tịch, qua các nhiệm kỳ đến năm 2004 cụ 83 tuổi và xin nghỉ. Hội đã bầu bổ xung ông Bùi Hồng Minh lên thay quyền Chủ tịch. Đại Hội nhiệm kỳ XII (2005-2010) bầu ông Bùi Hồng Minh làm Chủ tịch, có 07 ủy viên trong Ban Chấp hành. Tháng 6/2010 Đại Hội nhiệm kỳ khóa XIII (2010-2015). Đại Hội đã bầu được 9 ủy viên Ban Chấp hành và ông Bùi Hồng Minh tái đắc cử. Năm 2015, Đại Hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 11 ủy viên, ông Hoàng Ngọc Hùng, bác sỹ chuyên khoa I được bầu làm Chủ tịch Hội Đông y quận.

2. Tổng số Hội viên tính đến ngày 31/12/2015 có 108 Hội viên. Phân loại như sau:

- Thạc sỹ Bác sỹ:

02 người

- Bác sỹ Đông y, Tây y CKI,II:

10 người

- Dược sỹ Đại học:

02 người

- Cao đẳng Dược:

01 người

- Y sỹ YHCT:

20 người

- Dược sỹ Trung cấp:

02 người

- Lương y Đa khoa được Bộ y tế công nhận:

19 người

- Lương y gia truyền:

02 người

- Lương y cơ sở:

40 người

Hội có 1 thầy thuốc nhân dân, 01 thầy thuốc ưu tú

Hội viên có giấy phép hành nghề: 25 người ~ 24,5%

Hội viên là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 27 đồng chí ~ 26,5%

- Ban chấp hành Quận Hội có 11 đảng viên: có 01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch trong đó có 01 Phó Chủ tịch thường trực, 01 Phó Chủ tịch là Trường Phòng y tế quận. Ban thường vụ có 05 đồng chí, Ủy ban kiểm tra gồm 03 đồng chí gồm: BSCKI 05 đồng chí, BSCKI 01 đồng chí, Lương y đa khoa 19 đồng chí, Lương y cơ sở 01 đồng chí. Đảng viên 08 ~ 73%.

- Hội đã được Thành phố có Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013. Xác định hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi quận, huyện, thị xã, phường xã, thị trấn…nhưng hiện nay chưa được công nhận, trụ sở làm việc của Hội chưa có nên khó khăn cho việc hoạt động và liên hệ công việc.

- Năm 2015, UBND Quận đã hộ trợ 60 triệu cho hoạt động Hội.

3. Ban Chấp hành Hội có 11 người gồm 01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch, 08 ủy viên.

- Chủ tịch là Ông Hoàng Ngọc Hùng, sinh năm 1954, Bác sỹ Chuyên khoa I.

- Phó chủ tịch là các ông:

+ Ông Bùi Hồng Minh, sinh năm 1948, Phó Chủ tịch thường trực.

+ Ông Hoàng Hy Thiêm, sinh năm 1962, Phó Chủ tịch

Phân loại Ban Chấp hành:  05 Bác sỹ CKI, 01 Dược sỹ Đại học, 01 Y sỹ YHCT, 04 Lương y đa khoa.

4. Trụ sở của Hội: số 12/29 phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.

5. Những thành tích đạt được:

- Từ năm 2004 trở về trước: hiện tại không có tài liệu bàn giao nên không nắm được.

- Từ năm 2004 - 2013 đã được khen thưởng như sau:

Bằng khen của TW Hội Đông y Việt Nam : 07

Giấy khen của Thành Hội Đông y Hà Nội: 03

Giấy khen của UBND quận Ba Đình: 04

Giấy khen của Quận ủy quận Ba Đình: 02

Giấy khen của UBMTTQ quận Ba Đình: 02

- Năm 2014:

a. Tập thể:

Bằng khen của UBND Thành phố (số 7017/QĐ-UBND ngày 25/12/2014)

Giấy khen của UBND quận Ba Đình: tập thể người tốt việc tốt (số 3138/QĐ-UBND ngày 18/9/2014)

Giấy khen của UBND quận: tập thể lao động tiên tiến (số 48/QĐ-UBND ngày 12/1/2015)

Giấy khen của Thành Hội: Chi Hội khoa Đông y bệnh viện Saint-Paul

Giấy khen của MTTQ quận Ba Đình: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2014 (số 240/QĐ-MTTQ ngày 24 tháng 11 năm 2014)

 

b. Cá nhân:

Giấy khen của Thành Hội: Nguyễn Tiến Đạt Phó Chủ tịch Hội, bà Nguyễn Thị Thành ủy viên Ban Chấp hành, Ông Trần Mộc – Hội viên, bà Phạm Thị Thanh Bình – Hội viên, ông Phạm Mược – Hội viên, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Hội viên, bà Trần Thị Kim Lan – Hội viên (theo Quyết định 86/QĐ-HĐY 8/12/2014)

Giấy khen của MTTQ: Ông Bùi Đắc Sáng – Hội viên, ông Trần Dũng Sỹ - Ủy viên BCH, ông Đỗ Văn Trường – Hội viên, ông Quan Văn Tý – Hội viên, ông Nguyễn Cường Kháng – Hội viên.

- Năm 2015:

* Khen nhiệm kỳ 05 năm 2010 - 2015

a. Tập thể:

Giấy khen của UBND quận khen tập thể Hội Đông y quận Ba Đình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Số 1603/QĐ-UBND ngày 7/7/2015)

Giấy khen của Hội Đông y thành phố tập thể Chi hội Đông y bệnh viện Saint-Paul (số 81/QĐ-HĐY ngày 2/6/2015)

Giấy khen của UBMTTQ khen Hội Đông y quận Ba Đình số 112/QĐ-MTTQ

b. Cá nhân:

UBND quận khen ông Bùi Hồng Minh, lương y đa khoa, Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Chủ tịch Hội; ông Trần Văn Thuấn: trưởng khoa Đông y bệnh viện Saint-Paul; bà Nguyễn Thị Thành - Ủy viên BCH (1603/QĐ-UBND ngày 7/7/2015)

Giấy khen của Thành Hội Đông y: ông Hoàng Ngọc Hùng – Phó Chủ tịch Hội; ông Trần Dũng Sỹ - Phó Chủ tịch Hội; ông Lê Huy Hoàng - Ủy viên BCH Hội; ông Nguyễn Đăng Cao – Hội viên Hội Đông y; ông Phạm Anh Đào – Hội viên HĐY; ông Nguyễn Đức Chính – Hội viên; bà Đỗ Thị Ánh – Hội viên (81/QĐ-HĐY ngày 2/6/2015).

Giấy khen của UBMMTQ: ông Phạm Mược – Hội viên; bà Đỗ Thị Ba – Hội viên; bà Phạm Thị Thanh Bình – Hội viên; bà Lê Thị Liễu – Hội viên (Quyết định số 112/QĐ-MTTQ ngày 24/6/2015).

* Khen thưởng tổng kết năm 2015:

a. Tập thể:

MTTQ khen Chi Hội khoa Đông y bệnh viện Saint-Paul (219/QĐ-MTTQ)

Giấy khen của UBND quận tập thể lao động tiên tiến năm 2015

Thành Hội Đông y khen Chi Hội khoa Đông y bệnh viện Saint-Paul

b. Cá nhân:

MTTQ khen ông Hoàng Ngọc Hùng – Chủ tịch Hội; bà Nguyễn Thị Thành - Ủy viên BCH; ông Nguyễn Tiến Đạt -Ủy viên BCH; bà Phùng Ngọc Anh – Hội viên; bà Đào Thị Ngọc Trâm – Hội viên; bà Trương Cẩm Tú – Hội viên; bà Ngô Quế Dương – Hội viên (219/QĐ – MTTQ ngày 9/12/2015).

Thành hội khen ông Phạm Mược – Hội viên; bà Phạm Thị Thanh Bình – Hội viên, ông Bùi Đắc Sáng - Ủy viên BCH; ông Thừa, Dũng, Duyệt – Hội viên, bà Nguyễn Thị An – Hội viên.

Giấy khen của UBND quận khen ông Bùi Hồng Minh – Phó Chủ tịch Hội Đông y và bà Phạm Thị Thanh Bình - Ủy viên BCH Hội.

6. Một số đặc thù của quận Ba Đình:

- Quận Ba Đình có làng Đại Yên, Ngọc Hà, Vĩnh Phúc trước kia là nơi trồng và bán các loại cây thuốc Nam. Nay đô thị hóa nên không còn đất trồng nữa. Hiện tại làng Đại Yên có một số gia đình còn vườn rộng họ vẫn trồng một số loại thuốc nam trọng tâm  là chữa cảm cúm theo từng mùa và một số gia đình kinh doanh thuốc nam bán tại làng (phường Ngọc Hà).

- Tiềm năm và thế mạnh của Hội hiện nay có nhiều thầy thuốc, lương y giỏi có trình độ, bằng cấp và kinh nghiệm lâu năm. Tiềm năng này những năm tơi có thể tuyên truyền vận động được nhiều y, bác sỹ giỏi tham gia vào Hội.

 

*Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Đ/c Nguyễn Quang Trung –PCT UBND quận;

- UBMTTQ quận Ba Đình;

- Các Phòng: Nội vụ, Y tế;

- Trung tâm Y tế;

- Lưu HĐY.

 

TM. BCH HỘI ĐÔNG Y

CHU TỊCH

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Hùng