Báo cáo tổng kết thi đua 2017

Cập nhật: 25/03/18 20:47

Tổng kết công tác Hội Đông y năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 

UBND QUẬN BA ĐÌNH

HỘI ĐÔNG Y

 

Số: 18   /BC-HĐY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

 

Ba Đình,ngày 18 tháng 10 năm2017

 

BÁO  CÁO

Tổng kết công tác Hội Đông y năm 2017,

phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

      Hội Đông y quận Ba Đình thành lập từ năm 1960, trụ sở hiện nay: Số nhà 12/10 ngõ 29 Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Hội gồm có 115 hội viên, có 1 chi hội trực thuộc là khoa Đông y bệnh viện Saint Paul; 02 hội Hội Đông y phường(Vĩnh Phúc,Liễu Giai), Hội gồm có:Thạc sỹ 05 (01 vật lý y sinh),BSCKI 06 , bác sỹ YHCT 11, dược sỹ đại học 02 (01 DSCK I), y sĩ YHCT 40 , lương y đa khoa 13, lương y cơ sở 31, điều dưỡng trung học 01, dược sỹ trung học 03,lương y gia truyền 02,cử nhân kinh tế 01, có 01 hội viên chết(TTND Lương y Nguyễn Thiên Quyến),hiện còn 114 hội viên.; 01 thầy thuốc ưu tú; hội viên có giấy phép hành nghề 26 người, đạt tỷ lệ 22,8%, hội viên là đảng viên là 29, đạt 25,4%. Ban Chấp hành Hội gồm 11 đồng chí có 01 Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch (trong đó 01 Phó Chủ tịch là Trưởng phòng Y tế quận) và 08 Ủy viên Ban Chấp hành. Phân loại chất lượng chuyên môn của Ban Chấp hành như sau: Bác sĩ CK I: 05 , dược sỹ CK I: 01, y sỹ YHCT: 01, lương y đa khoa: 04 người, đảng viên: 08 đạt 72,7%.

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng thứ XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội và Nghị quyết lần thứ XXIV Đảng bộ quận Ba Đình.

Quận Ba Đình là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, là nơi giao lưu với quốc tế trong công tác ngoại giao, hợp tác quốc tế của Đảng và Chỉnh phủ trong đó có công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm đồng bộ và phát triển. Năm qua do mưa nhiều ,môi trường ẩm thấp tạo điều kiện cho muỗi sinh trưởng, nên bệnh sốt xuất huyết lưu hành và phát triển.

Hội quận, huyện đã được UBND Thành phố Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2013. Xác định hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi quận, huyện, thị xã, phường ,xã, thị trấn,nhưng hiện nay chưa được công nhận, trụ sở làm việc của Hội chưa có nên khó khăn cho việc hoạt động và liên hệ công việc.

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

1. Công tác lãnh đạo,chỉ đạo,tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Ngay t đu năm thc hin kế hoch phát đng thi đua ca y ban nhân dân qun và Hi Đông y thành ph Hà Ni.Hi đã xây dng và trin khai kế hoch thi đua, phát đng thi đua trong toàn th hi viên.Đưa nhng ni dung thi đua mà Ngh quyết ca Ban chp hành Hi Đông y thành ph Hà Ni đ t chc thc hin.

Xây dựng các chỉ tiêu thi đua phù hợp với điều kiện của đơn vị đăng ký thi đua với Hội Đông y Hà Nội.

2. Kết quả tổ chức phong trào thi đua

a) Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng:

Đã  quán triệt Nghị quyết của Quận ủy Ba Đình nhiệm kỳ XXIV và chương trình hành động xây dựng KH KT-XH của UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiếp tục quán triệt chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục thực hiện thông báo 154-TB/TW của Ban Bí thư kết luận về việc 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 4 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư TW khóa X về việc phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới, Thông tri 02-TT/TU ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo phát triển ngành Đông y và Hội Đông y thành phố Hà Nội trong tình hình mới, kế hoạch 116/KH-UBND ngày 10/9/2012 của UBND thành phố Hà Nội và kế hoạch 165/KH-UBND ngày 14/11/2012 của UBND quận Ba Đình về phát triển y, dược học cổ truyền đến năm 2020. Công văn số 52-CV/QU ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quận ủy Ba Đình về tăng cường lãnh đạo phát triển ngành Đông y và Hội Đông y Quận Ba Đình trong tình hình mới. Mặt khác Hội cũng thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, lập trường cách mạng, phẩm chất đạo đức, tư cách của người thầy thuốc Việt Nam. Thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, không hạch sách, nhũng nhiễu … coi người bệnh như người thân của mình, nghiêm chỉnh chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và các Quy định của Chính phủ đề ra, kết quả hàng năm không có hội viên nào vi phạm.

b) Công tác củng cố xây dựng tổ chức hội và tuyên truyền phát triển kết nạp hội viên:

Toàn quận có 115 hội viên so với năm 2016 có 107 hội viên, tăng 8 hội viên và giảm 1 hội viên (do chết) còn 114 hội viên, tỷ lệ hội viên tăng là 7%/năm, có 1 chi hội trực thuộc là Chi Hội khoa Đông y bệnh viện SaintPaul. Năm 2017 thành lập 01 Hội Đông y phường Liễu Giai.

Hàng tháng Hội đã duy trì chế độ sinh hoạt vào ngày 21, học tập chuyên môn theo các chuyên đề đúng kế hoạch có chất lượng hiệu quả cao. Ban chấp hành Hội họp 01 Quý 01 lần và đánh giá những việc làm trong quý, nhận xét đánh giá những mặt làm được và những tồn tại đề ra những giải pháp và phân công phụ trách khắc phục nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, nội bộ Hội đoàn kết thống nhất có tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt nhất là khi có khó khăn hoạn nạn và thường xuyên trao đổi chuyên môn nghiệp vụ cùng nhau quan tâm xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện.

c) Công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân:

Năm 2017 tính từ ngày 9/11/2016 đến ngày 8/11/2017 toàn quận hội đã khám chữa bệnh được 58.604 lượt bệnh nhân so với năm 2016 là 55.814 lượt,tăng 5%. Trong đó khoa Đông y Bệnh viện SaintPaul khám được 9360 lượt so với năm 2016 (8913) tăng 447 lượt =  4,8% ,còn lại là các phòng khám tư của Hội viên là 49244 lượt bệnh nhân.

Số người khám chữa bệnh không dùng thuốc (xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu) là 14.651 người so với năm 2016 (13.953) tăng 698 lượt. Tỷ lệ không dùng thuốc= 25,0%(14.651/58604). Riêng khoa Đông y Bệnh viện SaintPaul 2878 lượt tăng 204 lượt, còn lại là Phòng khám Hội viên 11.773 lượt.

Kết quả chữa khỏi bệnh đạt 73,5%, bệnh đỡ thuyên giảm 18,1% còn lại không khỏi là các bệnh nan y và tai biến mạch máu não…

Số dược liệu sử dụng là 102.415 kg các loại trong đó thuốc nam là 59.234 kg chiếm 57,8%; thuốc hoàn tán viên là 41.234 kg.

Quá trình khám bệnh chữa bệnh đã không để xảy ra tai biến nào, thực hiện tốt những điều y đức của ngành và của Hải Thượng Lãn Ông. Không để xảy ra khiếu nại về chuyên môn và y đức được nhân dân tin tưởng và tín nhiệm.

d) Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn:

Hội đã duy trì chế độ sinh hoạt học tập 1 tháng/1 lần có chất lượng và hiệu quả cao, trong đó học tập 11 lần/năm; 1 lần sơ kết hội 6 tháng và 1 lần tổng kết hội, những buổi học tập quan tâm đến những bệnh hay mắc như thoái hóa cột sống, bệnh về rối loạn chuyển hóa, các bệnh về khối u…và kinh nghiệm sử dụng thuốc nam. Ngoài ra hội viên còn tham gia học tập công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng.

Năm 2017 Hội đã có 4 người nhà của hội viên tham gia học lớp Y sỹ YHCT do thành hội mở vượt chỉ tiêu Thành Hội đề ra; có 6 bài thuốc gửi Thành Hội và trên 12 tin bài về hoạt động của hội;mua 40 đầu sách chuyên môn.

Công tác quản lý nhà Nhà nước liên quan đến hoạt đồng hành nghề của hội viên: Tổng số có 957 lượt hội viên tham gia đạt tí lệ 84%. Hội còn tổ chức cho hội viên đi thăm quan chợ thuốc ở Trung Quốc gồm 51 người tham gia.

e) Các hoạt động khác:

* Công tác khám chữa bệnh từ thiện:

Năm 2017 Hội đã khám tư vấn cấp thuốc miễn phí cho 651 lượt người tại  03 phường Vĩnh Phúc, Cống Vị,Liễu Giaivới giá trị  tiền 44.502.000 đ (Bốn mươi bốn triệu năm trăm linh hai ngàn đồng). Nhân dịp tháng hành động vì Người cao tuổi 1/10 Hội đã phối hợp với Ban đại diện Người cao tuổi, Trung tâm Y tế, khám tặng quà miễn phí cho 440 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ít được khám chăm sóc sức khỏe. Tổ chức lễ khai mạc nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi có sự đại diện của Lãnh đạo UBND quận và các ngành liên quan đến dự. Ngoài ra Hội còn ủng hộ 3.000.000 đồng, tham gia với Thành hội khám và ủng hộ khám nhân Ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Hội đã thành lập Đoàn khám bệnh,chữa bệnh nhân đạo gồm 17 y,bác sỹ lên Mường La,tỉnh Sơn La khám và cấp thuốc miễn phí,tặng quà trị giá 123.300.000đ(Một trăm hai ba triệu ba trăm ngàn đồng chẳn) cho nhân dân vùng lũ quét,tặng khoảng 400 kg quần áo cũ cho tủ quàn áo tình thương của bệnh viện đa khoa huyện Mường La.

*Quan hệ với các cơ quan:

Văn phòng Quận ủy, các Ban Đảng Quận ủy để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao. Hội tăng cường phối với với các Ban ngành đoàn thể liên quan của quận như Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Lao động thương binh & xã hội, Phòng Nội vụ, Y tế, Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm Y tế và UBND các phường, Trạm Y tế phường. Hội đã được Quận ủy, HĐND, UBND quận đánh giá là Hội hoạt động có chất lượng đoàn kết thống nhất, đã góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cộng đồng.

     Tháng 12 năm 2017 Hội Đông y phường Liễu Giai tổ chức Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2017-2022, bầu Ban chấp hành và ban kiểm tra Hội Đông y phường Liễu Giai.

* Các hoạt động khác:

- Hội còn làm tốt công tác thăm hỏi hội viên ốm nằm viện, hội viên già yếu, tứ thân phụ mẫu, mừng thọ các hội viên cao tuổi 70 cho 4 cụ nhân dịp tết cổ truyền.

- Đầu xuân ngày 12 Tháng Giêng âm lịch Hội đã tham gia cùng với Thành hội dâng hương tại Y miếu Thăng Long và Lương dược sư Hoàng Đôn Hòa ở Đa Sĩ Hà Đông có 25 Hội viên tham dự.

- Tham gia với Thành hội đi dâng hương Hải Thượng Lãn Ông tại Hà Tĩnh và Thành phố Huế

- Tổ chức thực hiện Kỷ niệm 62 năm ngày Thầy tuốc Việt Nam và mừng thọ cho hội viên trên 70 tuổi,mừng tuổi cho hội viên nhân dịp đầu xuân Đinh Dậu.

- Tham gia với Thành Hội dự sơ kết 6 tháng tại Hạ Long Quảng Ninh, Quý III tại Chùa Vạn Phúc Sóc Sơn, Hà Nội.

-Phối hợp với Phòng y tế và Trung tâm Y tế về phòng chống dịch sốt xuất huyết như tham gia công tác giao ban trực tuyến về phòng chống dịch và cử 07 hội viên vào Đội xung kích và Tổ giám sát dịch sốt xuất huyết ở cơ sở.

- Hội đã thực hiện đầy đủ các quy định chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan Thành Hội, Quận ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ và các cơ quan liên quan trong quận và đóng hội phí đầy đủ.

-Kết quả thi Đua năm 2017:

9 tháng đầu năm 2017 Hội đã được Thành Hội tặng Giấy khen cho tập thế đã có thành tích xuất sắc trong phong trào khám bệnh,chữa bệnh nhân đạo và 02 cá nhân “Người tốt,việc tốt”,UBND tặng 01 Giấy khen “Người tốt ,việc tốt”.

3. Các hoạt động khác

a) Mô hình trồng và sử dụng thuốc nam sạch:

          Tháng 01 năm 2016, Hội đã ký hợp đồng tư vấn hỗ trợ trồng cây thuốc nam với 1 cơ sở tại bãi nổi Sông Hồng thuộc Tứ liên ,Tây Hồ ,Hà Nội đến hết năm 2017 là nơi để hội viên thăm quan,học tập,khi thu hái s cung cp cho hi viên,góp mt phn cho vic cung cp thuc nam sch.

Hội đã có đề án thi đua năm 2017:”Nuôi trồng rau củ quả,cây cảnh tại vườn nhà cho thực phẩm sạch và dược liệu quýlàm thuốc”

b) Phong trào An toàn thực phẩm:Thực hiện thực  phẩm sạch phát động 100% hội viên không dùng thuốc nam không có nguồn gốc xuất xứ,không dùng các sản phẩm từ mật gấu và gấu,các động vật quý hiếm

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

a) Đánh giá kết quả:

Năm 2017Hội Đông y quận đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tích cực khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chương trình kế hoạch đề ra. Hội và các Hội viên luôn giữ vững lập trường tư tưởng tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của ngành và chỉ đạo của Sở Y tế, Hội Đông y Thành phố và các văn bản chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận. Các Hội viên chấp hành tốt không có người vi phạm.

Nội bộ đoàn kết chặt chẽ, tổ chức hội luôn được củng cố và phát triển, tổ chức khám chữa bệnh phục vụ nhân dân tốt, quá trình khám chữa bệnh luôn giữ được y đức, y thuật của người thầy thuốc thực hiện được lời dạy của Bác Hồ:Lương y như từ mẫu”, không có trường hợp tham nhũng, tham ô, hối lộ, có lối sống văn hóa tốt, tổ chức học tập nghiệp vụ chuyên môn đạt chất lượng hiệu quả, thực hiện các hoạt động khám từ thiện, hiếu hỉ, thăm quan, du lịch quan hệ chặt chẽ với Quận ủy, UBND quận, UBMTTQ quận và các phòng ban ngành của quận giúp đỡ, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ báo cáo đến các cơ quan các cấp và đóng Hội phí đầy đủ. Năm 2017 Hội đã được UBND quận Quyết định thành lập 01 Hội Đông y phường. Hội tự đánh giá là Hội đạt đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

b) Nguyên nhân ưu điểm:

- Có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, chăm lo giúp đỡ của Hội Đông y Hà Nội, của Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ cũng các cơ quan liên quan trong quận.

- Nội bộ đoàn kết, các hội viên có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật xây dựng đóng góp phát triển hội tốt, các Ủy viên Ban chấp hành mang hết tinh thần trách nhiệm và cái tâm của mình, gương mẫu đầu tàu, sát cánh cùng các hội viên quyết tâm xây dựng hội vững mạnh.

         2. Tồn tại

a) Những nội dung tồn tại:

- Trụ sở làm việc của Hội hiện chưa có nên khó khăn cho việc hoạt động.

- Những cơ sở hành nghề y học cổ truyền trên địa bàn quận tham gia sinh hoạt hội còn thấp, Hội đã có văn bản gửi các cơ sở hành nghề YHCT để mời tham gia sinh hoạt Hội.

b) Nguyên nhân tồn tại:

- Các văn bản quy định của Nhà nước chưa được cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện đầy đủ cho hội viên.

                                                    Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG,NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018

I. MỤC TIÊU

Thực hiện tốt chỉ thị 24-CT/TW ngày 4 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương khóa X về việc phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1- Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tưởng các chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước đến các hội viên.

2- Kiện toàn tổ chức hội và phát triển hội viên theo Nghị quyết của Ban chấp hành Hội Đông y Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

3-Duy trì và nâng cao chất lượng học tập chuyên môn kết hợp với trng và sử dụng thuốc nam.

4-Công tác khám ,chữa bệnh phục vụ nhân dân đạt chỉ tiêu giao,đẩy mạnh chất lượng khám chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách và người cao tuổi ở địa phương.

5-Chủ động phối hợp với các phòng, ngành ,đoàn thể liên quan và UBND các phường thực hiện tốt chủ trương phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.

6-Tham gia đầy đủ các hoạt động do Thành hội tổ chức và Ủy ban nhân dân quận yêu cầu.

III. GIẢI PHÁP

1. Phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận tuyên truyền đến các hội viên các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII,Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV.

2.Thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc,nâng cao y đức,vận động hội viên tham gia lễ dâng hương đầu năm tại Y miếu Thăng Long, Lương dược Hầu Hoàng Đôn Hòa,Đại danh Y Tuệ Tĩnh, Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

3.Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh duy trì công tác học tập trao đổi chuyên môn,phối hợp với Trung tâm Y tế, Ban đại diện Người cao tuổi và Ủy ban nhân dân các phường khám và cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi khó khăn về chăm sóc y tế.

4.Tăng cường phát triển hội viên,kiện toàn tổ chức hội,phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường và phòng Nội vụ thành lập Hội Đông y phường.

5. Tổ chức tốt phòng khám của Hội Đông yphường tạo việc làm cho hội viên và xây dựng kinh phí cho quỹ của hội.

6. Phát triển vườn thuốc nam của hội viên để góp phần cung ứng dược liệu sạch.tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn ứng dụng đề án: Nuôi trồng rau củ quả,cây cảnh tại vườn nhà cho thực phẩm sạch và dược liệu quýlàm thuốc”

         7. Tham gia với Thành hội các phong trào công tác của hội và nhiệm vụ đột xuất của quận.

 

 

Nơi nhận:

-Hội Đông y Hà Nội;

-Đ/c Nguyễn Quang Trung PCT UBND quận

-Ban Tuyên giáo Q.ủy

-Hội đồng TĐKT quận;

-UBMTTQ VN quận;

-Văn phòng HĐND&UBND quận;

-Phòng: Nội vụ,Y tế ;

-Trung tâm Y tế;

-UBND 14 phường;

-Lưu HĐY.

TM. BCH HỘI ĐÔNG Y

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Hùng

 

 

1