Phân công ban chấp hành hội đông y

Cập nhật: 17/03/16 21:58

PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐÔNG Y

PHỤ TRÁCH CÁC HỘI VIÊN

Ông Nguyễn Tiến Đạt

STT

Họ và tên

Điện thoại

1

Nguyễn Tiến Đạt

0936455469

2

Nguyễn Đức Chính

0976511685

3

NguyễnTrọng Nơi

0989127469

4

Bùi Quỳnh Lan

0945588997

5

Lê Huy Hoàng

0913540826

6

Lê Quang Tuấn

0904498359

7

Trần Mạnh Dương

0985188137

8

Nguyễn Thị Minh Trâm

01665465212

9

Trương Cẩm Tú

0902362868

10

Hà Thành Đô

0904189614

11

Nguyễn Quốc Tuấn

0918591856

12

Đỗ Thị Ánh

0437182643

13

Vũ Hoàng Tùng

0972943201

14

Nguyễn Trọng Điệp

0985813890

15

Tăng Việt Hưng

0913219171

16

Lê Bạch Kim

0903415877

17

Trần Văn Luyến

0945392691

 

PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐÔNG Y

PHỤ TRÁCH CÁC HỘI VIÊN

Ông Trần Dũng S

STT

Họ và tên

Điện thoại

1

Trần Dũng S

0915320044

2

Hoàng Đăng Sinh

0934586171

3

Nguyễn Lê Hoàng

0989138895

4

Hà Quốc Thắng

0904308417

5

Lê Hữu Sơn

0983009823

6

Ngô Công Tình

0912534151

7

Nguyễn Lê Dũng

0947409631

8

Vũ Quốc Vinh

0915341103

                                                                                                                           

PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐÔNG Y

PHỤ TRÁCH CÁC HỘI VIÊN

Ông Phạm Anh Đào

STT

Họ và tên

Điện thoại

1

Phạm Anh Đào

0904337215

2

Đặng Đình Suốt

0982327618

3

Đặng Đình Chính

0902294886

4

Hoàng Th Hin

0984228821

5

Phùng Ngc Anh

0988599272

6

Trần Nam Ninh

0983879302

7

Đặng Th Miêng

0915681592

8

Võ Quang Thừa

0983894643

 

PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐÔNG Y

PHỤ TRÁCH CÁC HỘI VIÊN

Ông Bùi Đắc Sáng

STT

Họ và tên

Điện thoại

1

Bùi Đắc Sáng

0934689191

2

Nghiêm Xuân Dũng

0912319924

3

Trần Thiết Hùng

0984996965

4

Chu Văn Duyệt

0944774579

5

Lê Th Liễu

01695483375

6

Đ Chí Dũng

0437715425

7

Nguyễn Văn Thắng

0913527907

8

Lê Th Nga

01256044858

9

Bùi Th Phương Thảo

0936639958

10

Nguyễn Th Thanh Hường

0987632106

11

Nguyễn Thị Hoa

0902162383


PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐÔNG Y

PHỤ TRÁCH CÁC HỘI VIÊN

Ông Bùi Hồng Minh

STT

Họ và tên

Điện thoại

1

Bùi Hồng Minh

01235851832

2

Phạmợc

0975823155

3

Trần Mc

01665713967

4

Nguyễnờng Kháng

0438326324

5

Trương Vĩnh Thắng

01272128127

6

Đ Đc Vinh

0904257899

7

Đ Th Sa

01659630257

8

Quan Văn Tỷ

0989881773

9

Nguyễn Mạnh Hùng

01287268699

10

Nguyễn Thiên Quyên

0912528286

11

Nguyễn Văn Dư

0913201819

12

Nguyễn Hải Thoại

0904511248

13

Nguyễn Th Lan

0978182986

14

Nguyễn Văn Xuân

0989587169

15

Mai Thanh Xuân

01252698593

16

Nguyễn Thành Nhật

0903440183

17

Phạm Vũ Quốc Tun

0933986565

 

PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐÔNG Y

PHỤ TRÁCH CÁC HỘI VIÊN

Bà Nguyễn Th Thành

STT

Họ và tên

Điện thoại

1

Nguyễn Th Thành

0982816662

2

Đ Văn Trường

01226325421

3

Nguyễn Th Minh Hin

01673405146

4

Vũ Hoàng Long                            

0936688111

5

Trần Thu Quỳnh

0912131963

6

Nguyễn Th Huyn

0982346262

7

Đặng Th Diệp

0988265601

8

Ong Xuân Sinh

0914795927

9

Ong Xuânờng

0987415797

10

Phạm Th Ngc Ánh

0437616588

11

Ngô Quế Dương

0936051123

12

Nguyễn Th Phúc Tâm

0912167569

13

Lưu Đại Bình

0967813492

14

Phạm Văn Cảnh

0904119173

15

Phạm Thị Thanh Bình

0913346635


PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH HỘI ĐÔNG Y

PHỤ TRÁCH CÁC HỘI VIÊN

Ông Hoàng Ngc Hùng

STT

Họ và tên

Điện thoại

1

Hoàng Ngc Hùng

0913395144

2

Hoàng Hy Thiêm

0989146569

3

Ngô Anh Hoa

0914375087

4

Lê Th Bình (Tâm Bình)

0934441289

5

Nguyễn Th Hà

0915002856

6

Ngô Kim Dung

0917290138

7

Ngô Quang Tú

0913439368

8

Nguyễn Tun Tú

0978441819

9

Lê Đăng Thế

 

10

Nguyễn Văn Hiến

0982708085

11

Nguyễn Th Ngoan

0982802392

12

Nguyễn Xuân Ninh

0904041155

13

Đ Hoàng Nguyên

0912025540

14

Đ Hoàng Anh

 

15

Vũ Mạnh Thành

0987516688

16

Phạm Hoàng Dương

01649740545

17

Phạm Thị Thu Hương

0904127449

18

Vũ Ngọc Tuấn

0983416172

19

Quách Văn Tiến

0986359058