Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2-2016

Cập nhật: 23/02/16 21:23

Ảnh tổ chức kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 và học tập chuyên môn về chẩn đoán điều trị U vú bằng y học cổ truyền và y học hiện đại do Lương y Nguyễn Cường Kháng.